ITEM METADATA RECORD
Title: De overheid in beweging
Authors: Pelgrims, Christophe
Issue Date: 2006
Series Title: Werken aan de Overheid : de mening van de burger : de resultaten van de vierde WADO survey van het instituut voor de overheid, K.U.Leuven pages:7-9
Description: Instituut voor de Overheid (OE)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.