ITEM METADATA RECORD
Title: Vroegchristelijke gemeenten tussen werkelijkheid en ideaal. Opstellen van leden van de Studiosorum Novi Testamenti Conventus
Editors: Delobel, Joël
de Jonge, Henk Jan
Menken, Maarten
van de Sandt, Huub
Issue Date: 2001
Publisher: Kok
Description: Onderzoekseenheid Bijbelwetenschap.
ISBN: 90-435-0380-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.