ITEM METADATA RECORD
Title: De oorspronkelijke bestemmeling van Lukas-Handelingen: de 'gemeente van Lukas'?
Authors: Denaux, Adelbert
Delobel, Joël
Issue Date: 2001
Publisher: Kok
Host Document: Vroegchristelijke gemeenten tussen werkelijkheid en ideaal pages:115-133
Description: Onderzoekseenheid Bijbelwetenschap.
ISBN: 90-435-0380-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Biblical Studies

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.