ITEM METADATA RECORD
Title: Aanvraag juridische advies bij het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Authors: Verbruggen, Johan
Issue Date: 2003
Description: Onderzoekseenheid Intellectuele rechten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.