ITEM METADATA RECORD
Title: Wet van 19 april 2002 tot wijziging van de Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (B.S., 7 juni 2002)
Authors: Ballon, Elke
Issue Date: 2002
Series Title: Consumentenrecht issue:157 pages:88-90
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISSN: 1370-6888
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.