ITEM METADATA RECORD
Title: Op zoek naar de krijtlijnen van een sociaal rechtvaardige veiligheidszorg: analyse van relaties tussen professionele actoren in het kader van een geïntegreerde preventieve aanpak van veiligheidsproblemen in achtergestelde woonbuurten
Authors: Goris, Peter
Issue Date: 2000
Publisher: s.n., Leuven, 2000.
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology
Faculty of Law

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Goris_Peter_Op zoek naar de krijtlijnen van een sociaal rechtvaardige veiligheidszorg.pdf Published 14311KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.