ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een Europees, zelfs mondiaal middenveld?
Authors: Huyse, Luc
Van Dael, Ellen
Issue Date: 2000
Series Title: Tussen burger en overheid: een sociologische, politiek-wetenschappelijke en juridisch-wetenschappelijke studie van het middenveld en de democratische politieke structuur / Eds. Elchardus, Mark e.a.. - Leuven: KUL. Instituut recht en samenleving
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.