ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen burger en overheid: een onderzoeksproject naar het functioneren van het maatschappelijk middenveld. 2: het middenveld als configuratieve organisaties
Authors: Huyse, Luc
Meireman, Katrien
Van Dael, Ellen
Issue Date: 2000
Publisher: s.n., Leuven, 2000.
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.