ITEM METADATA RECORD
Title: De opkomst en de ontwikkeling van de pauselijk nuntiatuur: het voorbeeld van de Nederlanden in zestiende en zeventiende eeuw
Authors: Wauters, Bart
Issue Date: 2000
Series Title: Diplomatieke cultuur / Onder red. van Peter van Kemseke. - Leuven: Universitaire Pers
Description: Onderzoekseenheid Romeins recht en rechtsgeschiedenis.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.