ITEM METADATA RECORD
Title: Dood en begraven: de mogelijkheden van middeleeuwse grafinscripties in het historisch onderzoek
Authors: Bossuyt, Stijn #
Issue Date: 2001
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:10 issue:2 pages:97-111
Description: Geschiedenis: Middeleeuwen (OE) Subfaculteit Letteren Campus Kortrijk.
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Medieval History, Leuven
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.