ITEM METADATA RECORD
Title: Bertolt Brecht en de moeizame weg naar een herwaardering in veelzijdigheid
Authors: Lamberechts, Luc #
Issue Date: 2001
Series Title: Documenta: mededelingen van het Documentatiecentrum voor dramatische kunst Gent - tijdschrift voor theater vol:19 issue:2 pages:105-112
Description: Subfaculteit Letteren Campus Kortrijk. Afdeling Duitse literatuur. Instituut voor Culturele studies. Germaanse taal- en letterkunde Campus Kortrijk.
ISSN: 0771-8640
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Kulak Kortrijk
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.