ITEM METADATA RECORD
Title: De woning
Authors: Ooms, Miet
Issue Date: 2003
Publisher: Koninklijke van Gorcum, Assen, 2003
Series Title: Woordenboek van de Brabantse dialecten. 3: Algemene woordenschat. Sectie 2: Het huiselijk leven vol:1
Description: Departement Linguïstiek. Onderzoeksgroep Naamkunde en dialectologie.
ISBN: 90-232-3916-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Formal and Computational Linguistics (ComForT), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.