ITEM METADATA RECORD
Title: De praktijk van eGovernment in zeven landen van de OECD
Editors: Kampen, Jarl
Janssen, Davy
Rotthier, Sabine
Snijkers, Kris
Issue Date: 2003
Publisher: Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen, Leuven, 2003
Series Title: Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen. Spoor eGovernment
Description: Instituut voor de Overheid (OE) Instituut voor de Overheid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.