ITEM METADATA RECORD
Title: Schadevergoeding bij schade aan zaken: reparatie, vervanging, minderwaarde. Schadebegroting met twee maten en twee gewichten? - Het Belgische en het Duitse systeem op de korrel genomen naar aanleiding van het arrest van het Bundesgerichtshof van 15 oktober 1991
Authors: Van den Eynde, Sofie # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Jura falconis vol:36 issue:3 pages:371-404
Description: Onderzoekseenheid Recht en informatica.
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.