ITEM METADATA RECORD
Title: WebSiteStories (WSS): in geuren en kleuren op het net? Een uitgewerkt voorbeeld van een uitwisseling tussen talen, culturen en inhouden
Authors: Baten, Lut
Ricker, Marie Emilie #
Issue Date: 2000
Series Title: Impuls voor onderwijsbegeleiding issue:3 pages:201-208
Description: Academische lerarenopleiding Letteren. Instituut Levende Talen (ILT)
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Leuven Language Institute (ILT)
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.