ITEM METADATA RECORD
Title: Het decor van een machtswissel: ruimtegebruik bij de Gentse wetsvernieuwing in de vijftiende eeuw
Authors: van Leeuwen, Jacoba #
Issue Date: 2003
Series Title: Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent vol:57 pages:47-70
Description: Geschiedenis: Middeleeuwen (OE) Subfaculteit Letteren Campus Kortrijk.
ISSN: 0779-8482
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Kulak Kortrijk
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.