ITEM METADATA RECORD
Title: In de kluisters van de wijsheid: mentaliteit en cultuur in een verzamelhandschrift uit de bibliotheek van Raphael de Marcatellis
Authors: De Coene, Karen # ×
Issue Date: 2000
Publisher: Koninklijk Museum voor schone kunsten te Antwerpen
Series Title: Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen pages:85-177
Description: Kunstwetenschap (OE) Illuminare - Studiecentrum voor Miniatuurkunst.
ISSN: 0770-3104
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Illuminare - Centre for the Study of Medieval Art
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.