ITEM METADATA RECORD
Title: De Speculum humanae salvationis in de Zuidelijke Nederlanden (ca. 1440-ca. 1470): een bijdrage tot de studie van de 15de eeuwse miniatuurkunst en van de functie en betekenis van het historisch symbolisme
Authors: Cardon, Hubert
Contributors: Smeyers, Maurits
Issue Date: 1985
Publisher: S. n., Leuven, 1985
Description: Kunstwetenschap (OE) Illuminare - Studiecentrum voor Miniatuurkunst.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Art History, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.