ITEM METADATA RECORD
Title: Het Flageygebouw als geluidsfabriek
Authors: Verspeurt, Veronique
Issue Date: 2004
Host Document: Het geheugen van de geluidsfabriek: de Vlaamse symfonische muziek in de voormalige muziekbibliotheek van de openbare omroep 1930-1960 / Met bijdragen van Mark Delaere e.a. - Leuven: Universitaire pers pages:41-68
Description: Musicologie (OE) Departement Archeologie, kunstwetenschap en musicologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Musicology, Leuven
Z - Temporary Arts Collection

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.