ITEM METADATA RECORD
Title: De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren
Authors: Storme, Matthias Edward
Issue Date: 2005
Series Title: Teksten, kommentaren en studies vol:25 issue:118 pages:3-14
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht. Onderzoekseenheid Economisch recht. Instituut voor Handels- en verzekeringsrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
vrijheidsprijs.html Published 42KbHTMLView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.