ITEM METADATA RECORD
Title: Partnerkeuze in de 19de eeuw : klasse, romantiek, geografische afkomst en de vorming van sociale groepen op de huwelijksmarkt
Authors: Van De Putte, Bart
Issue Date: 2005
Publisher: Universitaire pers, Leuven, 2005
Series Title: Sociologie vandaag vol:11 pages:461
Description: Centrum voor Sociologisch onderzoek (OE) Afdeling Sociologie van gezin, bevolking en gezondheidszorg.
ISBN: 90-5867-470-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.