ITEM METADATA RECORD
Title: De partnerkeuze van de lagere klassen in een stedelijke context 1800-1870 : een vergelijking tussen drie Vlaamse steden (Leuven, Aalst, Gent)
Authors: Van De Putte, Bart
Issue Date: 2005
Host Document: Genegenheid en gelegenheid : twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk / Jan Kok en Marco H. D. van Leeuwen (red.). - Amsterdam : Aksant
Description: Centrum voor Sociologisch onderzoek (OE) Afdeling Sociologie van gezin, bevolking en gezondheidszorg.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.