ITEM METADATA RECORD
Title: Het belang van de toegeschreven positie in een moderniserende wereld: partnerkeuze in 19de-eeuwse Vlaamse steden (Leuven, Aalst en Gent)
Authors: Van De Putte, Bart #
Issue Date: 2004
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis vol:34 issue:3-4 pages:299-313
Description: Afdeling Sociologie van gezin, bevolking en gezondheidszorg. Centrum voor Sociologisch onderzoek (OE)
ISSN: 0035-0869
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.