ITEM METADATA RECORD
Title: Non-discriminatiebeleid in het onderwijs en het IVRK: - enkele reflecties over het weigeren van leerlingen naar aanleiding van de nota Aanbevelingen betreffende de non-discriminatieverklaring in het onderwijs van het Kinderrechtencommissariaat
Authors: Steen, Brecht
Issue Date: 2000
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten issue:2 pages:51-53
Description: Onderzoekseenheid Romeins recht en rechtsgeschiedenis.
ISSN: 1377-2104
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.