ITEM METADATA RECORD
Title: Eens voorrang, altijd voorrang!? Over de voorrang van ontslagen tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd vrij onderwijs ... en de voorang van de decreetgeving!
Authors: Steen, Brecht
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid issue:5 pages:385-390
Description: Onderzoekseenheid Romeins recht en rechtsgeschiedenis.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.