ITEM METADATA RECORD
Title: Begroting en planning als multifunctionele systemen
Authors: Scheers, Bram
Sterck, Miekatrien
Van Reeth, Wouter
Issue Date: 2003
Publisher: Die Keure
Host Document: Tussen bestuurskunde en bestuurspraktijk: bijdragen voor duurzaam besturen in Vlaanderen / Ed.: Geert Bouckaert. - Leuven: Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen pages:0-0
Description: Instituut voor de Overheid (OE) Instituut voor de Overheid.
ISBN: 90-5958-100-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.