ITEM METADATA RECORD
Title: De inrichting van de beleidsondersteunende functie in een verzelfstandigd overheidslandschap
Authors: Brans, Marleen
Vancoppenolle, Diederik
Verhoest, Koen
Legrain, Amaury
Issue Date: 2003
Publisher: Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen, Leuven, 2003
Series Title: Steunpunt bestuurlijke organisatie vlaanderen. Spoor beleid - bestuurlijke relaties
Description: Instituut voor de Overheid (OE)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.