ITEM METADATA RECORD
Title: Is staken nog een noodzaak? Hoe staken in de toekomst? Verloop van het arbeidsprotest na de Tweede Wereldoorlog: kwantitatieve analyse van de stakingsvergoedingen uitbetaald door de ACV-centrale weerstandskas (cwk) tijdens de periode 1948-1999
Authors: Martens, Albert
Issue Date: 2003
Publisher: Univeristeit Antwerpen
Host Document: Syndicale afvaardiging of de sociale tegenmacht in de onderneming: kritische evaluatie van haar opdracht pages:51-76
ISBN: 90-5728-034-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.