ITEM METADATA RECORD
Title: De blinde dichter of De verbeelding van het ongeziene
Authors: Droste, Frederik
Issue Date: 2003
Host Document: De steen van Alciato: literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden: opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat / Uitgeg. door Marc Van Vaeck e.a. - Leuven: Peeters pages:3-21
Description: Departement Linguïstiek.
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Z - Temporary Arts Collection

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.