ITEM METADATA RECORD
Title: In het waarachtige licht der geloofswerkelijkheid: aanschouwelijkheid in Edward Vermeulens Verstervend ras
Authors: Vanfraussen, Eveline
Issue Date: 2003
Publisher: Peeters
Host Document: De steen van Alciato: literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden: opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat / Uitgeg. door Marc Van Vaeck e.a. pages:275-294
Description: Literatuurwetenschap: Nederlandse literatuurstudie (OE)
ISBN: 90-429-1374-6
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Dutch Literature @ Leuven (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.