ITEM METADATA RECORD
Title: eGovernment in een interbestuurlijke context: een exploratie
Authors: Snijkers, Kris
Issue Date: 2004
Publisher: Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen
Series Title: Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen. Spoor eGovernment
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Status SizeFormat
s0505006_exploratie.pdf Published 488KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.