ITEM METADATA RECORD
Title: Vertrouwen in de regering en tevredenheid met het gevoerde beleid
Authors: Kampen, Jarl
Molenberghs, Geert
Issue Date: 2002
Host Document: De kiezer heeft zijn redenen: 13 juni 19999 en de politieke opvattingen van Vlamingen / Eds.: Marc Swyngedouw en Jaak Billiet. - Leuven: Acco pages:179-192
Description: Instituut voor de Overheid. Instituut voor de Overheid (OE)
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.