ITEM METADATA RECORD
Title: Les dames d'oeuvres: 19de-eeuwse vrouwen van stand en hun zoektocht naar maatschappelijk engagement
Authors: De Maeyer, Jan
Issue Date: 2001
Host Document: Vrouwenzaken-zakenvrouwen: facetten van vrouwelijk zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000 / Onder red. van Leen Van Molle en Peter Heyrman. - Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen pages:109-127
Description: Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd. KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving. Onderzoek KADOC. Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG)
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:KADOC - Documentation and Research Centre for Religion, Culture and Society - miscellaneous
KADOC Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.