ITEM METADATA RECORD
Title: Het Europese Hof van Justitie: op het rechte pad of op fiscale dwaalwegen?
Authors: Vanistendael, Fransiscus
Issue Date: 2006
Publisher: Kluwer
Host Document: Liber Amicorum Schonis: opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. M. N. Schonis ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen pages:305-333
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht. Instituut voor Fiscaal recht.
ISBN: 9789013033953
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.