ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Hof van Cassatie, 23 maart 2006: De gerechtelijke ontbinding van een vennootschap op grond van artikel 182 W. Venn.: er is leven na de 'dood'..
Authors: Vanmeenen, Melissa #
Issue Date: 2006
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:5 pages:419-424
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht. Instituut voor Handels- en verzekeringsrecht.
ISSN: 0775-3969
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Insurance Law
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.