ITEM METADATA RECORD
Title: Modernisering van de financiële cyclus en de beleids- en beheerscyclus: relevantie van het internationaal vergelijkend onderzoek voor de Vlaamse hervormingen
Authors: Scheers, Bram
Sterck, Miekatrien
Issue Date: 2003
Publisher: Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen, Leuven, 2002
Description: Instituut voor de Overheid (OE) Instituut voor de Overheid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.