ITEM METADATA RECORD
Title: Insecten en verval: Emile Hegh en het ontstaan van de koloniale entomologie, 1916-1929
Authors: Van Reybrouck, David
Issue Date: 2003
Host Document: Degeneratie in België 1860-1940: een geschiedenis van ideeën en praktijken / Red.: Jo Tollebeek e.a. - Leuven: Universitaire pers pages:227-255
Description: Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Z - Temporary Arts Collection

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.