ITEM METADATA RECORD
Title: Het recht van verkoop en de regels inzake informatieverschaffing in het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening
Authors: Snaet, Steven
Issue Date: 2001
Publisher: Larcier
Host Document: Ruimtelijke ordening en stedenbouw op nieuwe wegen. Referatenbundel samengesteld door Vlaams Pleitgenootschap-Balie van Brussel pages:121-168
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISBN: 2-8044-0788-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.