ITEM METADATA RECORD
Title: De Belgische deelname aan de totstandkoming van Europees beleid: enkele beleidsrelevante politicologisch inzichten
Authors: Beyers, Jan
Issue Date: 2001
Host Document: Vlaamse vereniging voor betuur en beleid. Jaarboek 2000 . - Brussel: Vlaamse vereniging voor betuur en beleid pages:66-81
Description: Instituut voor Internationaal en Europees beleid (OE)
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Leuven International and European Studies (LINES)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.