ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: Schade en loss occurence-verzekeringen. Rechtsvergelijkende beschouwingen over schade, het ontstaan van schade en daarop gebaseerde aansprakelijkheidsverzekering door J. Spier
Authors: De Temmerman, Bart
Issue Date: 2000
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:64 issue:12 pages:495
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.