ITEM METADATA RECORD
Title: 'Er staat niet wat er staat'. Verrassende perspectieven in bijbelverhalen
Authors: Kevers, Paul
Issue Date: 2004
Publisher: Acco
Host Document: De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven? (Verslagboek Vliebergh-Sencie-Leergang Afdeling Bijbel en Catechese pages:97-107
Description: Onderzoekseenheid Bijbelwetenschap. Vlaamse bijbelstichting.
ISBN: 90-334-5515-3
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Flemish Bible Foundation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.