ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Hof van Cassatie, 4 april 2003: de zakenrechtelijke kwalificatie en de verbintenisrechtelijke gevolgen van de betaling van een geldsom tot zekerheid
Authors: Storme, Matthias Edward
Issue Date: 2004
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:67 issue:41 pages:1689-1693
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht. Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
geldsomtotzekerheid.html Published 2KbHTMLView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.