ITEM METADATA RECORD
Title: De wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand en de discriminatie inzake de verhaalbaarheid van advocatenkosten
Authors: Storme, Matthias Edward # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia
Series Title: Tijdschrift voor Privaatrecht vol:40 issue:3 pages:1077-1089
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISSN: 0082-4313
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
verhaalbaarheidTPR.pdf Published 139KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.