ITEM METADATA RECORD
Title: De weerslag van de juridisering op vrijheid en gelijkheid in de verhoudingen van de burgerlijke maatschappij
Authors: Storme, Matthias Edward
Issue Date: 2003
Publisher: Maklu
Host Document: Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antidiscriminatiewet pages:147-185
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISBN: 90-6215-855-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.