ITEM METADATA RECORD
Title: Het onderwijsopbouwwerk: een partner in het lokaal onderwijskansenbeleid. Mogelijkheden en beperktheden
Authors: Lardeur, Chris
Vettenburg, Nicole
Issue Date: 2003
Publisher: Die Keure
Host Document: Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen pages:255-278
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Centrum voor Permanente vorming in beroepen en organisaties (CPVBO)
ISBN: 90-5958-163-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.