ITEM METADATA RECORD
Title: Flexibilisering van de contractuele rechtsverhouding door de ontsluiting van de overeenkomsten in geval van een gewijzigd contractueel verhoudingskader: een ogenschijnlijke "staat van niet-bevinding" van het Belgisch imprevisieleerstuk (hardship)
Authors: Vael, Luc
Issue Date: 2000
Series Title: Advocare: juridisch cahier vol:9 issue:2 pages:27
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.