ITEM METADATA RECORD
Title: De volledigheid van het dossier van de aanvrager als voorwaarde voor toekenning van een gerechtelijk akkoord
Authors: Ballon, Elke #
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:1 pages:39-40
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISSN: 0775-3969
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.