ITEM METADATA RECORD
Title: Het legaliteitsbeginsel van art. 24 par. 5 G.W.. - Een onderzoek in functie van streven naar regelduidelijkheid en vermindering van het aantal decretale bepalingen in het onderwijs
Authors: Steen, Brecht
Issue Date: 2001
Publisher: Interuniversitair centrum voor onderwijsrecht, Leuven, 2001.
Description: Onderzoekseenheid Romeins recht en rechtsgeschiedenis.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.