ITEM METADATA RECORD
Title: Koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum (BS 19.XI.1974)
Authors: Simoens, Dries
Issue Date: 2000
Series Title: Openbare centra voor maatschappelijk welzijn: wetgeving geannoteerd van toepassing in het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad / Eds. Adriaens, Daniel e.a. . - Brugge: Die Keure pages:265
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Social Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.