ITEM METADATA RECORD
Title: Koninklijk besluit van 9 mei 1984 houdende uitvoering van artikel 13 tweede lid, 1° van de wet van 7 augustus 1974 tot de instelling van het recht op een bestaansminimum en artikel 100bis, par.1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 24.V.1984)
Authors: Simoens, Dries
Issue Date: 2000
Series Title: Openbare centra voor maatschappelijk welzijn: wetgeving geannoteerd van toepassing in het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad / Eds. Adriaens, Daniel e.a. . - Brugge: Die Keure pages:277
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Social Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.